Polityka prywatności

W testy.portalnaukijazdy.pl szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

 1. Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane przez testy.portalnaukijazdy.pl?

  Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
  Zapisanie się do usług oferowanych przez testy.portalnaukijazdy.pl, takich jak dostęp do wybranej kategorii testów na prawo jazdy on-line, wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
 2. W jaki sposób chronione są informacje?

  Formularz wypełniany przez użytkownika w trakcie zapisywania się do bazy aplikacji testy.portalnaukijazdy.pl, a także sam proces autoryzacji (logowania) do naszych zasobów realizowany jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez testy.portalnaukijazdy.pl z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
 3. Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

  Testy.portalnaukijazdy.pl który jest własnością firmy SPH Credo na podstawie uzyskanych informacji sporządza zbiorcze zestawienia statystyczne, które są ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają danych pozwalających na identyfikację pojedynczych użytkowników.
 4. Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku

  Testy.portalnaukijazdy.pl udostępnia każdemu użytkownikowi stronę profilową, dostępną po autoryzacji. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez SPH Credo danych osobowych o użytkowniku. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do: SPH Credo, al. Wojska Polskiego 43, 64-920 Piła.
 5. Prawo wyboru

  testy.portalnaukijazdy.pl daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z usług i udostępniać o sobie informacje. Założenie konta oraz wykupienie usług przez nas świadczonych jest dobrowolną decyzją użytkownika i może on w każdej chwili usunąć swoje konto i udostępnione dane w całości lub części.
 6. Współpraca

  Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty SPH Credo powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na tych stronach. SPH Credo jest otwarte na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną.

  Szczegóły dostępne są na stronie Kontakt